Logo

Oldiesmusic, 70´s, 80´s & 90´s

Oldies aneb Historie z černých drážek

Pořad

Oldies aneb Historie z černých drážek

Moderátor Jiří Tieftrunk
Co v rozhlase dělám:

Připravuji a moderuji hudební pořad Oldies aneb Historie z černých drážek. Kompiluji hudební kalendária a historické přehledy, identifikuji a sbírám staré nahrávky.

Jak jsem se k této práci dostal: V letech 1992 - 1996 jsem externě působil v soukromém rádiu, kde jsem se ze začátečníka vypracoval na tvůrce pořadů velmi dobré úrovně. V roce 1997 jsem už jako specialista a odborník na oldies zaklepal na dveře Českého rozhlasu Ostrava, byl jsem přijat a převzal jsem půlhodinový pořad "Byly hity tu ty". Po čase jsem změnil název pořadu i znělku a jeho stopáž se prodloužila až na 56 minut.

Co považuji za rozhlasová "nej" v mé práci:

Asi nejvíce mě těší, když rozluštím nějakou hudební záhadu (např. neznámý původ tuzemské nebo zahraniční písně) nebo když se mi podaří získat vzácnou nahrávku nebo informaci a mohu ji pak nabídnout posluchačům.

Dosavadní kariéra:

Jsem absolventem SPŠŽ a pracoval jsem jako návěstní mistr v údržbě zabezpečovacího zařízení na železnici. V současnosti jsem v důchodu. Fandovský zájem o populární hudbu a její historii u mě po vzniku soukromých rádií přerostl ve vážný zájem a chuť se na tvorbě rozhlasových oldies pořadů podílet. To se mi splnilo v Radiu Orion a později v Českém rozhlase Ostrava.

Co jsem ochoten na sebe prozradit:

Jsem perfekcionista a encyklopedista a řídím se těmito zásadami a rčeními:
Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.
Pomocnou ruku najdeš nejspíše na konci svého ramene.
Na co nestačím, tam se netlačím.
Když můžu, pomůžu.
Ať tvé "ano" je vždy "ano" a "ne" je "ne".
Mám rád upravené a inteligentní ženy. Nemám rád nepořádek, lidskou neschopnost a lidskou zlobu v jakékoliv podobě.


E-mail: oldies.ostrava@rozhlas.cz